Doelgroep

De naam geriatrie komt van het Griekse geron, wat ‘oudere’ betekent en iatros wat ‘arts’ betekent. De tandarts-geriatrie is dan ook gespecialiseerd in de mondzorg van kwetsbare oudere patiënten. Geriatrische patiënten zijn oudere mensen met lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen die niet meer bij de reguliere tandarts terecht kunnen. Zij ondervinden belemmeringen in het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven, waardoor de mondgezondheid van de patiënt verandert en speciale zorg en kennis vereist.

Thuiswonende kwetsbare ouderen

Ik ben gespecialiseerd in de geriatrische patiënt en richt mij specifiek op ouderen die niet meer in staat zijn om naar een tandarts te gaan. Mijn doelgroepen zijn o.a.:

  • Zorg afhankelijke ouderen met complexe ziektes.
  • Bedlegerige ouderen.
  • Terminale ouderen.
  • Dementerende ouderen.